Video
facebook
 

Info

Naše zariadenie poskytuje opatrovateľské služby pre Vaše ratolesti od 1 roka do 3 rokov dieťaťa. 

POZNÁMKY
Pri umiestnení dieťaťa v našich jasliach Vám bude príspevok na jasle vyplácaný vo výške 280 € mesačne do 3 rokov veku dieťaťa.

Máme vytvorenú herňu s rozprávkovými motívmi a s množstvom zaujímavých a vzdelávacích hračiek. Zaspávať budú Vaše detičky v spálni s pohľadom na macka PU a jeho kamarátov za zvuku príjemnej hudby.

Cenník:

 

Hodinná sadzba                 3 € (jedine v rámci adaptačného procesu) 
Poldenná starostlivosť      10 € vrátane stravy (jedine v rámci adaptačného procesu)
Celodenná starostlivosť    15 € (jedine v rámci adaptačného procesu)
Mesačná sadzba             320 €     vrátane stravy a režie 

Režim dňa:

06:00 postupný príchod detí, voľná hra
08:15 hygiena, raňajky
09:00 výchovno-vzdelávacia činnosť (hudobná, výtvarná, telesná, atď.)
10:00 prechádzka, pobyt vonku (ak to počasie dovoľuje)
11:00 hygiena, obed
12:00 spánok
14:30 hygiena, olovrant
14:45 výchovno-vzdelávacia činnosť
15:00 - 17:00 voľná hra, postupný odchod domov